13.08.2020
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (17.08.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 17.augustā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva sēžu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Informācija par deinstucionalizācijas procesā izveidojamiem pakalpojumiem.

ZIŅO – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece – sociālā darbiniece

 

2.   Informatīvs materiāls par pašvaldības iesaistīšanos LM izsludinātajā pilotprojektā ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšanā.

ZIŅO – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

3.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 28.pielikumā.

ZIŅO – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

4.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.