17.09.2021
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (20.09.2021.)

2021. gada 20. septembrī

Sēde sasaukta pulksten 8.15

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē

 

Darba kārtība:

1.   Par pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” deinstitucionalizācijas vadības grupā.

Ziņo – Dace Bašķe, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja

 

2.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.