07.02.2018
Sociālo lietu komitejas sēdes darba kārtība (09.02.2018.)

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2018.gada 9.februārī plkst.9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība:

1. Par saistošo noteikumu Nr.__”Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā” apstiprināšanu.

ZIŅO: Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

2. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”’ apstiprināšanu.

ZIŅO: Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

3. Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

ZIŅO: Viktors Kaņepe, speciālists-finanšu analītiķis

 

4. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.