10.02.2017
Sociālo lietu komitejas sēdes darba kārtība (13.02.2017.)

Sociālo lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.februārī pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3


Darba kārtība:

1. U.G. iesnieguma izskatīšana.

Ziņo: Viesturs Zariņš – komitejas priekšsēdētājs

2. Par materiālā atbalsta sniegšanu.

Ziņo: Viesturs Zariņš – komitejas priekšsēdētājs

3. Valkas novada pašvaldības kā Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces 2016.gada monitoringa veidlapas saskaņošana.

Ziņo: Edīte Balode – Sabiedrības veselības organizatore

4. Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.