11.05.2017
Sociālo lietu komitejas sēdes darba kārtība (13.05.2017.)

Sociālo lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.maijā pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība:

1.Par Noteikumu Nr. “Kārtība, kādā tiek sniegti transporta pakalpojumi Sociālā dienesta klientiem” apstiprināšanu.

Ziņo: Natālija Dubrovska – Sociālā dienesta vadītāja

2.Par Valkas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu.

Ziņo: Kārlis Briedis – Bāriņtiesas priekšsēdētājs

3.Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

3.1.Informācija par deinstitucionalizācijas procesu Valkas novadā.

Informē: Natālija Dubrovska – Sociālā dienesta vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.