08.07.2013
Tiek rekonstruēts Tālavas ielas posms

Valkas novada domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā”, projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/003 ietvaros Valkā ir uzsākta Tālavas ielas posma no Ausekļa līdz Varoņu ielai rekonstrukcija.

 

Būvdarbus veic SIA "Limbažu ceļi", būvuzraudzību - SIA "PRO VIA", autoruzraudzību - SIA "Ceļu komforts". Projekta ietvaros plānots rekonstruēt 365 m ielas posmu, tas ir rekonstruēt brauktuves daļu un ietves, kā arī rekonstruēt caurteku (tiltiņu).Šī ielas posma rekonstrukcija notiek vienlaicīgi ar Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” ietvaros plānotajām aktivitātēm, tas ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi.

 

Drīzumā ERAF projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” ietvaros tiks uzsākta ietves rekonstrukcija Rīgas ielā 22, 24, Valkā.  

 

Gunta Smane Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja m.t.26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.