19.01.2016
Tiek sasaukta apvienoto komiteju ārkārtas sēde

Lai operatīvāk varētu sagatavot jautājumu par 2016.gada pašvaldības budžetu:


1. 2016.gada 21.janvārī plkst. 9:00 sasaukta apvienoto Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju ārkārtas sēde.


2. Ārkārtas sēdes norises vieta - novada domes sēžu zālē Beverīnas ielā 3, Valkā.


3. Izskatāmie jautājumi:


3.1. Valkas novada pašvaldības 2016.gada budžeta projekts (pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu un dāvinājumu budžets);
3.2. Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana;
3.3. Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās;
3.4. Par konceptuālu atbalstu aizņēmuma ņemšanai;
3.5. Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšana savstarpējiem norēķiniem;
3.6. Par dabas resursu nodokļa izlietošanu;
3.7. Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta;


4. Apvienoto ārkārtas komiteju sēdi vadīs Valkas novada domes un Finanšu komitejas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.