20.11.2011
Tiks atklāts jaunais tranzīta maršruts

Piektdien, 25.novembrī plkst.12.00 Valkā, Rūjienas ielā, pie Pedeles upes tilta visi interesenti aicināti uz jaunā tranzīta maršruta atklāšanas pasākumu. Noslēgumam tuvojas rekonstrukcijas darbi Rūjienas, Varoņu, Parka, Burtnieku un Zemgales ielās Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”’ Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002 (23.02.2010 vienošanās Nr.SM 2010/-4) ietvaros.

Ir pabeigta brauktuves asfaltēšana, pašlaik vēl rit pēdējie darbi pie nobrauktuvju izveides un ietvju bruģēšanas. Iepriekšminēto ielu rekonstrukciju Valkas pilsētā veic ceļu būves firma SIA „Binders”’, autoruzraudzību – konsultatīvā firma AS „Ceļuprojekts”, bet būvuzraudzību – SIA „PRO VIA”. Darbi tiks pabeigti līdz 25.novembrim.

Valkas novada dome ar Satiksmes ministriju ir saskaņojusi vienošanās Nr.SM 2010/-4 grozījumus, ietverot projekta „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā” papildus aktivitāti par valsts galvenā autoceļa A3 maršruta Rīgas – Zemgales ielas krustojuma rekonstrukciju. Šos darbus veiks SIA „Limbažu ceļi”, autoruzraudzību – SIA „Ceļu komforts”, bet būvuzraudzību – SIA „PRO VIA”.

Tika izstrādāts tehniskais projekts un plānota papildus tranzīta maršruta krustojuma un Zemgales ielas posma no Rīgas līdz Raiņa ielai rekonstrukcija. Taču iepirkuma rezultātā piedāvātā līgumcena par krustojumu pārsniedza atlikušo attiecināmo izmaksu summu un tāpēc no otras iepirkuma daļas – Zemgales ielas posma no Rīgas līdz Raiņa ielai rekonstrukcijas, saskaņā ar šī iepirkuma nolikumu, nācās atteikties.

Projekts tiks īstenots līdz 2012.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4000891 LVL, ERAF finansējums – 3400757,35, kas ir 85% no attiecināmām izmaksām. Valsts budžeta dotācija ir 240053,45 LVL vai 6% un pašvaldības līdzfinansējums 360080,20 LVL vai 9%.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.