31.07.2012
Tiks uzsākta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā

Pirmdien, 30.jūlijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/003 ietvaros notika pirmā darba sanāksme. Tajā piedalījās novada domes pārstāvji – priekšsēdētājs Kārlis Albergs, vietnieks Viesturs Zariņš, izpilddirektors Guntis Bašķis, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, SIA „Limbažu ceļi” pārstāvis Uldis Dreimanis, SIA „Ceļu komforts” pārstāvji Edgars Leitis un Aigars Leitis, kā arī SIA „PRO VIA” pārstāvis Andris Rozītis.Sanāksmes dalībnieki pārrunāja dažādus aktuālus jautājumus, kas saistīti ar rakšanas darbu atļaujas un būvatļaujas saņemšanu, precizēja veicamos darbus un vienojās, ka turpmāk sanāksmes notiks trešdienās, 1 reizi divās nedēļās, ja nebūs kādu aktuālu jautājumu, ko nepieciešamas risināt steidzami. Nākošās darba sanāksmes tika ieplānotas 8.un 22.augustā. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka 31.augusta pēcpusdienā tiks izvietotas darbu uzsākšanai nepieciešamās ceļas zīmes. Šajā pat dienā tiks saņemta arī būvatļauja un darbi abos objektos – Beverīnas ielas rekonstrukcija posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai un gājēju ietves izbūve gar Fr. Roziņa ielu uz  pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa”, tiks uzsākti 1.augustā. Saskaņā ar līgumu, darbi jāpabeidz 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

 

Jau ziņots, ka vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par iepriekšminētā projekta realizāciju Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs parakstīja šī gada 20.jūlijā. Projekta ietvaros plānots uzlabot ielu un ietvju segumus tām pilsētā esošām ielām, pa kurām notiek regulāra satiksme uz vairākiem uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Projekta ietvaros ir plānots rekonstruēt Beverīnas ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai (211,3 m) un Tālavas ielu, posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai (365 m), kā arī izbūvēt jaunu gājēju ietvi uz pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa” (396 m).

 

Tālavas ielas posma rekonstrukciju plānots uzsākt pēc ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā II kārta” ietvaros.

 

Kopējais plānotais finansējums ielu rekonstrukcijai ir 415354,27 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 387052,87 LVL, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 328994,94 LVL, valsts – 11611,59 LVL, bet Valkas novada domes līdzfinansējums – 46446,34 LVL. Būvdarbus veiks SIA „Limbažu ceļi”, būvuzraudzību – SIA „PRO VIA”, autoruzraudzību – SIA „Ceļu komforts”. Projektu plānots uzsākt ieviest jūlijā un darbus veikt 6 mēnešu laikā.

 

Papildus informācija

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478, 26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.