25.11.2011
Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Rīgas – Zemgales ielu krustojumā turpinās

Valkas novada dome 2010.gada 23.februārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ”Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002 īstenošanu. Projekts ir atbalstīts  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

Projekta mērķis: Rādīt komfortablu un drošu satiksmi Valkas pilsētas tranzītielās.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 4998206,29 LVL, projekta attiecināmās izmaksas ir 4000891 LVL, ERAF finansējums – 3400757,35 Ls kas ir 85% no attiecināmām izmaksām. Valsts budžeta dotācija ir ne vairāk kā 240053,45 LVL vai 6% un pašvaldības līdzfinansējums 360080,20 LVL vai 9%.

 

‘Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcijas darbus Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām veica CBF SIA ”Binders”,  līgumcena 3109927 LVL (bez PVN), ar PVN 3763011,88 LVL.

ERAF finansējums – 3198560 LVL, kas ir 85% no attiecināmām izmaksām. Valsts budžeta dotācija ir ne vairāk kā 225780,71 LVL vai 6% un pašvaldības līdzfinansējums 338671,07 LVL vai 9%.

Autoruzraudzību projektā veica projektēšanas konsultatīvā firma – akciju sabiedrība „Ceļuprojekts” par 25376 LVL

Būvuzraudzību projektā veica SIA „PRO VIA”, kopsumma 33846,12 LVL.

Kopā pašvaldības līdzfinansējums 397893 LVL .

Tehniskie projekti tika izstrādāti 2008. – 2009.gadā, ielu rekonstrukcijas projektu izstrādāja projektēšanas konsultatīvā firma – akciju sabiedrība „Ceļuprojekts” par 69620 Ls un Rīgas – Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcijas tehnisko projektu SIA „Ceļukomforts” par 10150 LVL. 2011.gadā tika veikta Rīgas  – Zemgales ielu krustojuma tehniskā projekta aktualizēšana.

 

CBF ”Binders” nosolītā līgumcena bija zemāka kā projektā plānots, un Valkas novada dome Satiksmes ministrijai iesniedza grozījumus projektā, ar mērķi izmantot visu piešķirto finansējumu. Tika pieprasīts atlikušo finansējumu atļaut izmantot Rīgas un Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcijai. Krustojuma rekonstrukcijas darbus veic SIA „Limbažu ceļi” un darbus plānots pabeigt līdz 2012.gada 30.jūnijam. Kopsumma 351564,47 LVL, Krustojuma būvuzraudzību veic SIA „PRO VIA” 3617,30 LVL, autoruzraudzību –  SIA „Ceļukomforts”.


 

Daži projekta tehniskie rādītāji:

 • Rekonstruētas 4,8 km tranzīta maršruta ielas,
 • ielu platums 7.5-8 m,
 • asfalts- 2 kārtās ielām 12 cm biezumā, nobrauktuves un laukumi 8 cm biezumā, kopējā virskārtas platība 52500 m2
 • apmales- kopā 16200 m,
 • bruģakmens-14300 m2,
 • caurules (caurtekas,drenāža,lietus kan.)-7800 m,
 • dažādas akas-300,
 • apgaismojuma lampas-216,
 • žogi-800 m,
 • marķējuma līnijas- 2500 m2,
 • autobusu pieturas – 8,
 • luksofori – 4 krustojumi,
 • ceļa zīmes – 264,
 • drošības barjeras – 1020 m,
 • gājēju barjeras – 1940 m,
 • logu nomaiņa, sakaru komunikāciju un EPL izbūve.
 • Tilts-garums 20 m, platums 8 m, betons-366 t, stiegrojums-50 t

 

 

Gunta Smane
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
m.t.26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.