10.07.2012
Trūcīgajām ģimenēm ir iespējams saņemt vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Trūcīgajām ģimenēm, kuru bērni 2012./2013.mācību gadā mācīsies Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.- 12.klasē, laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.septembrim, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei - Ls 10.00 (desmit lati) katram bērnam. Lai saņemtu pabalstu, iesniegums jāiesniedz: pilsētā - Sociālajā dienestā, pagastos - pie sociālajiem darbiniekiem.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.