14.05.2014
Ūdenssaimniecības pakalpojumus turpinās sniegt Valkas novada pašvaldība

Sakarā ar to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ir anulējusi SIA „VALKAS TEHNIKA” licenci ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai, no šī gada 15. maija Valkā ūdenssaimniecības pakalpojumus turpinās sniegt Valkas novada pašvaldība.  Pārņemot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu no SIA „VALKAS TEHNIKA”, novada dome tos nodrošinās visā Valkas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Valkas novada dome projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” ietvaros ir izbūvējusi 452 m ūdensvada posmu, kas savieno SIA “VALKAS TEHNIKA” pārziņā bijušo ūdensapgādes tīklu ar Valkas pilsētas ūdensapgādes tīklu. Līdz ar to iedzīvotāji un uzņēmumi saņems ūdeni, kas sagatavots Valkas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās. Ūdens tiks padots pa esošo ūdensapgādes tīklu.
Pašvaldība tāpat nodrošinās notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdens objektos.
Līdz šim pašvaldība nodrošināja šim pilsētas rajonam tikai notekūdeņu savākšanu, novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un to attīrīšanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu cena paliks nemainīga.

Inormāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.