21.09.2012
Uz Velsu pēc zināšanām par klimata pārmaiņām

No 24.– 25.septembrim, Konvejā, Ziemeļvelsā (Conwy, UK) notiks pirmais projekta CHARTS pieredzes apmaiņas seminārs „Klimata pārmaiņas”, ko rīko Velsas valdības asambleja. Seminārā piedalīsies Alojas Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Timermane, Gulbenes Tūrisma informācijas centra speciāliste Laura Lulle, Valkas pašvaldības Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis un Vidzemes tūrisma asociācijas speciāliste Anna Kupče.

 

Semināra laikā tiks identificēti klimata pārmaiņu riski un veidi, kas rada ietekmi uz vēsturisko vidi, kultūras objektiem un ainavu, kā arī tiks piedāvāti klimata pārmaiņu mazinošie pasākumi, ieskaitot oglekļa izplūdes samazināšanu. Semināra otrā daļa tiks veltīta tūrisma galamērķu vadības lomai, gatavojoties un pielāgojoties klimata pārmaiņām, piedāvājot vairākus pielāgošanās veidus, kas balstīti uz partnerību starp ieinteresētajām pusēm. Semināra dalībniekiem tiks nodota Velsas pieredze kultūras vērtību aizsardzības jomā.

 

Projekts CHARTS (Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība reģionālajai politikai tūrisma ilgtspējībai) ir reģionālās iniciatīvas projekts, kas fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi.

 

Projektā līdzdarbojās 13 partneri, kuri pārstāv 11 Eiropas Savienības (ES) valstis (Zviedrija, Latvija / Vidzemes Tūrisma asociācija, Grieķija, Itālija, Spānija, Kipra, Rumānija, Bulgārija, Lielbritānija, Īrija un Beļģija), kuri dalās pieredzē par vadības kultūras tūrisma galamērķu ieguldījumu, aizsardzību un uzlabošanu kultūras mantojumā un ainavās, kā arī ilgtspējīgas reģionālās attīstības politikas jomās, jo īpaši saistībā ar problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un krīzi ekonomikā.

 

No Vidzemes tūrisma asociācijas puses projekta aktivitātēs iesaistās pārstāvji no Vidzemes augstskolas, Saulkrastu, Carnikavas, Alojas, Valkas, Raunas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Ērgļu, Apes, un Limbažu pašvaldībām, lai papildinātu savas zināšanas un apmainītos ar pieredzi par kultūras un kultūras mantojuma nozīmi tūrismā, to saglabāšanu un izmantošanu.

 

Divu gadu laikā iegūtās zināšanas tiks izmantotas, lai uzlabotu Vidzemes reģiona tūrisma politikas stratēģiju, iekļaujot kultūru un mantojumu, kā pievienoto vērtību ilgtspējīga tūrisma attīstībai un integrācijai  vietējā, reģionālā, valsts un ES politikā.

 

Projekts CHARTS tapis ES programmas INTERREG IVC ietvaros, kas nodrošina starpreģionālo sadarbību visā Eiropā, un tiek īstenota saskaņā ar Eiropas kopienas teritoriālās sadarbības mērķiem no 2007.– 2013.gadam.

 

 

Informāciju sagatavoja Projekta CHARTS sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Treija charts[punkts]mcu[punkts]ieva[uz]gmail[punkts]com

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.