30.08.2016
Uzsākta ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā

Valkas novada dome ir uzsākusi Meža ielas pārbūvi, Parka ielas 1.kārtas un Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanu.

 

Ielu pārbūve tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” iesniegtā projekta Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”, projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/16/I/002 ietvaros.

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ielu pārbūvē un atjaunošanā.

 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 619747,98, attiecināmo izmaksu summa ir EUR 608156.93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR 516933.39. 4,5% vai EUR 27367.06 tiks pieprasīta Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām, bet līdzfinansējumu EUR 75447.53 nodrošinās valkas novada dome.

 

Projekta ietvaros tiek pārbūvētas vai atjaunotas tieši tās ielas Valkas pilsētā, kuras atrodas pilsētas ražošanas teritorijā, bet to ceļa segums ir sliktā stāvoklī, un atjaunota Nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa staciju Valkas pagasta teritorijā, kur darbu uzsācis jaunais autoserviss “Ligumss”. Meža ielu, Parka ielu un Nobrauktuvi uz Lugažu dzelzceļa staciju izmanto vairāki uzņēmumi, kuri pēdējos gados attīstās un arī turpmākajos gados plāno ieguldīt ražošanas vai pakalpojumu attīstībā un jaunu darba vietu radīšanā.

 

Šajā projektā pašvaldība drīkstēja ieguldīt ERAF līdzfinansējumu tikai teritorijās, kurās tur darbojošies uzņēmēji apņemas nodrošināt projekta iznākuma rādītājus, tas ir, komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos un jaunizveidotās darba vietas projektā nodrošinās: Valdro Agro” SIA, SIA „Akords 3” , Z/s „Ķiršlejas”, SIA “Ligumss”, SIA “Valkas MD” un SIA “SPE”.

 

Projektu plānots ieviest laikā no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 31.decembrim.

 

Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.