26.04.2013
Uzsākta projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” īstenošana

12.aprīlī tika parakstīts granta līgums starp Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienoto vadošo iestādi un projekta vadošo partneri – Valgas pilsētas valdi, par projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” (angļu valodā – „Be good at sport through three countries”, saīsinātais nosaukums „Be good at sport”) ieviešanu. Projekta partneri ir Valkas novada dome un Novodevjatkinas pašvaldība (Krievija).

 

22.aprīlī Valgā notika pirmā darba grupas sanāksme, kurā piedalījās visu partneru projektā iesaistītie speciālisti un sporta darba organizatori. Valkas novada domi pārstāvēja projekta koordinatore Gunta Smane, koordinatores asistente Nadežda Blūma, Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktore Mudīte Gerke, futbola komandas treneris Valērijs Kriviņš, florbola komandas treneris Ilvars Rullis un volejbola komandas treneris Kārlis Raudiņš. Šai pat dienā notika arī pirmā projekta vadības grupas sanāksme, kurā Valkas novada domi pārstāvēja priekšsēdētājs Kārlis Albergs un priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš.

 

Pirmajā darba grupas tikšanās reizē tika pārrunātas dažādas projekta aktualitātes un apspriesti turpmākie pasākumu plāni. 28.maijā Valgā notiks projekta atklāšanas konference, kurā piedalīsies 20 pārstāvji no katras projektā iesaistītās pašvaldības. Plānots, ka laikā no 22.– 25.jūlijam Valkā ieradīsies 17 jaunieši no Novodevjatkinas, lai piedalīties florbola apmācības nodarbībās. Savukārt Valkas futbolisti uz Novodevjatkinu plāno doties laikā no 27.– 29.augustam. Sadarbībā ar sporta speciālistiem un treneriem tiek izstrādāta tehniskā specifikācija projekta ietvaros paredzētā sporta inventāra iegādei.

Projekts ir vērsts uz Valkas novadā esošo skolēnu un jauniešu volejbola, futbola un florbola sporta komandu, Novodenjatkinas sporta komandu un Valgas pilsētas sporta komandu aprīkojuma uzlabošanu, kā arī kopēju komandu sporta spēļu organizēšanu. Projekta ietvaros Valkā un Novodevjatkinā notiks sacensības florbolā, Valgā/Valgā un Novodevjatkinā – sacensības futbolā, bet  Valgā un Novodevjatkinā – sacensības volejbolā.

 

Projekts ir atbalstīts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.– 2013.g. 2.projektu konkursa ietvaros 3.prioritātē – Sadarbības veicināšana „Cilvēks – cilvēkam” 3.2.aktivitātē „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā”. Šīs programmas 1.projektu konkursa ietvaros Valkas novadā tiek ieviests projekts „Robežgaisma” (ELRI 135), kurā Valkas novada dome ir vadošais projekta partneris un projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē” (ELRI 113).

 

Valkas novada domes plānotais kopējais budžets ir 68000 EUR vai 47790,67 LVL. Eiropas Savienības (ES) atbalsta intensitāte ir 90 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, 5% līdzfinansē valsts un 5 % pašvaldība.

Projektu plānots ieviest no 2013.gada aprīļa, projekta ilgums – 18 mēneši.

 

    

 

Papildus informācija

Gunta Smane, Projekta „Esi aktīvs sportā” koordinatore

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, 26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.