07.04.2016
Valcēnieši dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksni

12.aprīlī Valkas novada domes darbinieki dosies vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksni.

 

Alūksnes novada dome organizējot profesionālo pieredzes apmaiņas braucienu, piedāvā plašu programmu un piemeklē atbilstošus partnerus Valkas novada domes darbiniekiem.

 

Pieredzes apmaiņas brauciena labas prakses apmaiņas veicināšanai starp novadiem mērķi: 1. Iepazīties ar Valkas un Alūksnes novadu domju darbības īpatnībām, pārņemt labas prakses piemērus. 2. Izveidot un nodibināt kontaktus starp abu novadu pašvaldībām un to institūcijām. 3. Nodrošināt pieredzes apmaiņas publicitāti un izplatīt informācija par abu domju sadarbības iniciatīvu.

 

Šajā braucienā no Valkas novada domes dosies Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, izglītības speciāliste Ramona Lapiņa, Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis, Sporta un jaunatnes daļas vadītāja Kristīne Karole, kultūras darba speciāliste Līga Lāne, elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste  Aira Vērse.

 

Alūksnes novada domē valcēniešu uzņems Kultūras un sporta nodaļas vadītāja, kultūras darba speciāliste Sanita Eglīte, Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, sporta darba organizators Vilnis Veļķeris, sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

 

Paredzēta tikšanās ar Alūksnes Kultūras centra direktori Sanitu Bērziņu, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktori Evu Aizpuri, Alūksnes Mākslas skolas direktoru Ojāru Vēliņu, Alūksnes Mūzikas skolas direktori Guntu Bošu un Alūksnes muzeja direktoru Uldi Jaunzemu.

 

 

Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.