10.10.2016
Valka pirmā Latvijā noslēdz līgumu ar CFLA par līdzfinansējumu

Š.g. 5. oktobrī Valkas novada dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

Valkas novada dome ir pirmā, kas noslēgusi vienošanos ar CFLA par ERAF līdzfinansējumu šī pašvaldībām pieejamā atbalsta ietvaros, Valkas pilsētas ražošanas teritorijas infrastruktūrā – Meža ielas pārbūvē, Parka ielas posma un nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanā, gājēju ietvju un ielu apgaismojuma izbūvē  - plānojot ieguldīt 619 747,98 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas – 608 156,93 eiro. No ERAF paredzēts segt 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Būvdarbus paredzēts īstenot līdz 2016. gada nogalei.

 

Sakārtojot šobrīd sliktā stāvoklī esošo ielu infrastruktūru, tiks nodrošināti labvēlīgāki apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi palielinot privāto investīciju apjomu Valkas novadā.

 

“Protams, ir prieks būt pirmajiem! Bet reizē tas bija arī sarežģīti: bija daudz neskaidru jautājumu, uz kuriem nespēja atbildēt arī par programmu atbildīgās institūcijas. Tāpēc jo lielāks prieks, ka darbi jau tuvojas noslēgumam un gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji varēs lietot tik ļoti nepieciešamo infrastruktūru.

 

Valkas pašvaldības prioritāte ir jaunu darba vietu radīšana. Šis ir viens no veidiem, kā to veicināt. Ceru, ka pavisam drīz varēsim iesniegt jaunu ražošanas korpusu būvniecības projektu Varoņu ielā. Šis process ir aizkavējies, jo projektētāji kavējas ar tehniskā projekta izstrādi.

 

Ļoti sekojam līdzi visām finanšu piesaistes iespējām, jo bez tām novada attīstības būtu daudz lēnāka. Nākamgad un aiznākamgad tādējādi varēsim ieguldīt ļoti ievērojamus līdzekļus gan pilsētā, gan laukos,” komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aksana Markoviča

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.