06.06.2014
Valkā tiekas sadraudzības pilsētu Twin Towns delegācijas

5.jūnijā Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Eduards Ivļevs sagaidīja sadraudzības pilsētu tīklojuma delegācijas Rīgā. Šodien, 6.jūnijā, viesi kopā Valkas novada domes projektu vadītāju Tomu Simtiņu, Sporta un jaunatnes daļas vadītāju Kristīni Karoli un Valgas domes speciālisti Mariku Postar dodas vizītē uz Valgas profesionālās izglītības centru, Tartu Universitāti un zinātnes centru. Visu delegāciju administrācijas pārstāvjus Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valgas pilsētas mērs Kalens Harks ir ielūguši plkst.17.00  uz svinīgo pieņemšanu Valgas muzejā, lai atzīmētu Valkas - Valgas pilsētu tiesību iegūšanas 430.gadadienu.

Sestdien, 7.jūnijā, plkst. 9.00 Valkas mākslas skolā viesus sagaidīs direktore Maruta Stabulniece. Vēlāk, plkst.9.30 Valkas pilsētas kultūras namā notiks konference, kur prezentācijas rādīs jaunieši, bet svētdien, plkst.10.00 - pieaugušie. Konferenču tēma „Pārrobežu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība kā papildinājums vispārējai izglītībai”.

 

Viesi aicināti apmeklēt arī Valkas – Valgas dvīņu pilsētu festivāla “Skanošā Livonija” pasākumus.

Informāciju sagatavoja Gunta Smane

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.