16.08.2012
Valkas mākslas skola kā kopīgs Valkas un Valgas mākslas izglītības centrs

No 1.marta Valkas novada dome, sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi, īsteno projektu „Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School „Walk”). Tā ietvaros Valkas Mākslas skolā tiek ieviestas mākslas izglītības programmas igauņu valodā, izstrādāts jauns skolas organizācijas modelis un nodarbināti speciālisti ar igauņu valodas zināšanām. Skolas vajadzībām tiek iegādātas mēbeles, metodoloģiskie materiāli, mākslas vēstures grāmatas (igauņu un latviešu valodās) un kokgriešanas instrumentu komplekts.

 

Jau ir notikušas vairākas projekta darba grupu sanāksmes un tikšanās gan ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Igaunijas Izglītības ministrijas pārstāvjiem. Projektā paredzēts organizēt arī vairākus kopīgus Latvijas un Igaunijas kultūrizglītības pasākumus.

 

Laikā no 13.līdz 15.augustam projekta ietvaros norisinājās aktivitāte KOSMOSA ZĪMES.  Pasākumā piedalījās 10 bērni no Latvijas un 10 – no Igaunijas. Uz akmeņiem Pedeles upes krastā abās pilsētas pusēs – gan Igaunijas, gan Latvijas pusē, bērni veidoja mozaīkas, balstoties uz seno mozaīku veidošanas principiem. Uzdevums bija – iegūt kompozicionāli vienotu mozaīku ansambli, ko dalībnieki veiksmīgi panāca, strādājot grupās. Bērniem tas radīja patiesu prieku – ieraudzīt, kā dienu no dienas dabas taka pārvēršas, top krāsaināka un izveidojas par skaistu objektu pilsētas vidē. Ejot pa taku, tas būs patīkams pārsteigums ne tikai Valkas un Valgas iedzīvotājiem, bet arī pilsētas ciemiņiem. Šīs mozaīkas ir kā skaists akcents dabas takas ainavā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.augustam un tā vadošais partneris ir Valkas novada dome. Kā partneris projektā darbojas Valgas pilsētas valde. Projektu Nr.EU41720 īsteno Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 144 035 EUR, no kura Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 122 430 EUR. Valkas novada domes līdzfinansējums veido 15%, no kuriem 5% ir valsts budžeta dotācija.

Papildus informācija

Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis, 64722236

Mākslas skolas bērni apglezno parka akmeņus
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.