27.02.2015
Paziņojums par Valkas novada attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.

Saskaņā ar 2015.gada 26.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3,16.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.

Saskaņā ar augstāk minēto tiek organizēta novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

Ar attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas materiāliem laika posmā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 2.aprīlim var iepazīties:

1) Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 15.kabinetā, darba dienās P.no plkst.8:00-12:00 un 13:00-18:00, Ot.-Ce.no plkst.8:00-12:00 un 13:00-17:00 un Pk.no 8:00-12:00 un 13:00-16:00.

2) novada domes mājas lapā www.valka.lv sadaļā Pašvaldības plānošanas dokumenti.

3) Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada attīstības programmas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2015.gada 2.aprīlim:

3.1.novada domē, Beverīnas ielā 3, 15.kabinetā; 3.2.sūtot pa pastu uz adresi, Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701 3.3.elektroniski uz e-pasta adresi kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv 4.Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes tiks organizētas Valkas pilsētā un katrā pagasta pārvaldē:  

Vieta

Datums

Laiks

Semināra iela 9, Valka 2015.gada 9.marts 16:00
„Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pagasts 2015.gada 10.marts 10:00
Tautas nams, Kārķi, Kārķu pagasts 2015.gada 11.marts 10:00
Saieta nams „Lugažu muiža”, Lugaži, Valkas pagasts 2015.gada 12.marts 10:00
„Dalderi”, Vijciems, Vijciema pagasts 2015.gada 16.marts 10:00
„Luturskola”, Zvārtavas pagasts 2015.gada 19.marts 10:00

 

Kontaktpersona:

Kristīne Salniņa

Valkas novada domes, Teritorijas plānošanas daļas, Teritorijas plānotāja

Tel. 64707499, +371 25749130, e-pasts:kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv

  Attīstības_programma_23.02.2015_1.redakcija Valkas_novada_investīciju_plāns_2015 Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmums (protokols Nr.3, 16.§)

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.