18.09.2015
Valkas novada delegācija piedalās asociācijas “Twin Town” pasākumā Polijā

Valkas novada delegācija laikā no 2015.gada 2.septembra līdz 6.septembrim piedalījās Twin Town pasākumā Košcielisko (Polija), kurš tiek līdzfinansēts no programmas “Eiropa pilsoņiem” un kura tēma šogad bija “NATURA 2000”. Pasākumā piedalījās delegācijas no 8 valstīm (Igaunija, Latvija, Polija, Slovākija, Somija, Zviedrija, Vācija, Beļģija) un 9 asociācijas Twin Town pilsētas.

Pasākuma laikā notika divas konferences, kurās Valkas ģimnāzijas jaunieši Laura Strumpe, Karīna Kurpniece un Valters Rancāns prezentēja “Natura 2000 teritorijas Valkas novadā” un Valkas novada domes speciālisti Gunta Smane, Toms Simtiņš, Jolanta Kriviņa un deputāte Unda Ozoliņa prezentēja “Iedzīvotāju un pašvaldības līdzdalība Natura 2000 teritoriju izveidošanā un apsaimniekošanā”.

Vizītes laikā Košcielisko pašvaldības mērs  Bohdans Pitons sniedza vispārēju ieskatu par pašvaldības darbu, pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīt Polijas Tatru reģiona folkloru un skaistos Zemos Tatrus, ar pacēlāju uzbraukt  Kasprowy kalnā un Wielka Krokiew, kalnā, un pat aiziet pa kalnu virsotni līdz Polijas – Slovākijas robežai.

Vizītes ietvaros notika brauciens uz Krakovu, kur jauniešiem notika tikšanās ar Eurodesk Polija pārstāvi Jauniešu informācijas un Vietējās valdības izglītības centrā un bija lekcija par tēmu “ES Jauniešiem ir ko teikt”.

Visi pasākuma dalībnieki individuāli un komandu vērtējumā sacentās šaušanā biatlona stadionā Košcielisko. Valkas novada komanda biatlona stafetē deviņu komandu vērtējumā ieguva 2.vietu.

Pasākumā tika apspriesta turpmākā Twin Town asociācijas sadarbība. Nākošais Twin Town pasākums plānots Durby (Beļģijā) 2016.gada augustā, bet par tā tēmu organizatori informēs Twin Town pašvaldības vēlāk.

 Informāciju sagatavoja: Gunta Smane, Attīstīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Valkas novada delegācija piedalās asociācijas “Twin Town” pasākumā Polijā
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.