29.09.2020
Valkas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība (30.09.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 30.septembrī plkst. 8.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

DARBA KĀRTĪBA :

1.   Par atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamo īpašumu pieslēgšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

ZIŅO – I.Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.