30.12.2011
Valkas novada domes Jaunā gada apsveikums

Kad laika vārtos atkal Jaunais gads, cilvēks cilvēkam vēl laimi. Bet laime - tā ir iecere, drosme, raženi paveikti darbi, sejā gaišums un prieks, Rokās čaklums un darba spars, sordī mīlestība. /K. Apškrūma/

Uzsākism Jauno gadu ar labiem darbiem un radošām idejām!

Elektroniskais apsveikums apskatāms valka.lv/apsveikums/

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.