24.10.2016
Valkas novada domes stipendijas saņems 10 studējošie

Šodien, 24. oktobrī Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas komisija lēma par stipendijas piešķiršanu novada studējošajiem jauniešiem. Valkas novada domes stipendijai bija pieteikušies 10 studējošie jaunieši, 9 no viņiem šobrīd jau strādā kādā no Valkas novada izglītības iestādēm.

 

Pamatojoties uz Valkas novada domes noteikumiem “Par stipendijas piešķiršanu novadā deklarētajiem jauniešiem, kuri studē kādā novadam nepieciešamā specialitātē”, komisija nolēma, ka visi iesniegtie pieteikumi ir atbalstāmi.

 

Pašvaldība maksās stipendiju studējošajiem jauniešiem 10 mēnešus pilnā akadēmiskajā gadā. Pēc studiju beigšanas jaunietim/jaunietei būs jāstrādā novada izglītības iestādē tik mēnešus, cik ir saņēmis stipendiju. 2016. gadā pašvaldības budžetā šim mērķim ir ieplānots gandrīz EUR 8000. Stipendijas lielums ir 35% vai 25 % no minimālās mēnešalgas stipendijas piešķiršanas brīdī. Šogad pilna laika klātienes studentam pašvaldības stipendija ir EUR 129,50, nepilna laika studentam ir EUR 92,50.

 

Valkas novada dome cer, ka jaunie speciālisti - pedagogi pēc studijām atgriezīsies un strādās Valkā.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aksana Markoviča 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.