21.12.2020
Valkas novada pašvaldības kultūras darbinieki vēl gaišus svētkus!
 

 
 
Muzikālo svētku sveicienu sagatavoja Valkas novada kultūras dzīves vadītāji:
 
Unda Ozoliņa- Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja,
Rolands Rastaks- Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs,
Līga Lāne- kultūras darba organizatore,
Jānis Lūsēns- komponists, kultūras darba organizators,
Evija Mundeciema- flautiste,
Dagnija Pakalne- Mierkalna tautas nama vadītāja,
Dace Pieče- Kārķu tautas nama vadītāja,
Līga Krama- Turnas tautas nama vadītāja,
Zane Mīļā- Saieta nama ‘Lugažu muiža” vadītāja,
Vita Bērziņa- Vijciema tautas nama vadītāja,
Līga Pandalone- Valkas kultūras nama direktora vietniece,
Aivars Ikšelis- Valkas kultūras nama direktors.
 
Paldies Jānim Lūsēnam par aranžējumu, Andrim Niklavičam par mūzikas ierakstu un Sandim Freibergam par video.
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.