10.06.2013
Valkas novada peldvietās tika noņemti peldūdens paraugi un veikta to testēšana

2013.gada 21.maijā un 3.jūnijā iedzīvotāju apmeklētākās Valkas novada peldvietās (Zāģezers, Cepšu ezers, peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis, Salaiņa ezers, Vijas upe) tika noņemti peldūdens paraugi un veikta to testēšana.
Peldvietas vizuālā pārbaudē netika konstatēta netipiska ūdens krāsa vai smarža,
zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, kā arī netika konstatēts naftas produktu, virsmas aktīvo vielu piesārņojums.
Valkas novada dome informē, ka pamatojoties uz veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultātiem, peldūdens kvalitāte Zāģezerā, Bērzezerā, ezerā Valdis, Cepšu ezerā, Salaiņa ezerā, Vijas upē un peldētavā (Ērģemes ciemā) atbilst Ministru kabineta 2010.gada 6. jūlija noteikumu Nr. 608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām.
Veiktie Zāģavota ūdens paraugu analīžu rezultāti apliecina, ka avota ūdens atbilst Ministru kabineta 2005.gada 23. augusta noteikumu Nr. 634 „Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas” prasībām.
Peldūdens un avota ūdens paraugu noņemšanu un testēšanu veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “Bior”.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.