29.07.2014
Valkas pamatskolā siltināšanas darbi notiek pilnā sparā

No 2014. gada 30.jūnija līdz 2015. gada 31.janvārim Valkas pamatskolā tiek īstenots projekts  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā”.

 

Ar KPFI atbalstu skolā siltinās ārsienas un jumta pārsegumu, modernizēs siltummezglu un iekšējo apkures sistēmu, nomainot radiatorus un cauruļvadus optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai.

 

Skola tiks arī pie jauniem logiem un durvīm, kā arī decentralizētas ventilācijas sistēmas, kas ļaus skolai ievērojami saglabāt siltumu. Par projektu vairāk stāsta Valkas pamatskolas direktore Nadežda Možārova:

 

“Ideja par siltināšanu bija sen, tāpēc es gribu pateikties domei un tieši priekšsēdētājam par to, ka ir tapis šis projekts. Tas, protams, prasa lielus līdzekļus un uzņēmību, taču siltināšana bija nepieciešama daudzu apsvērumu dēļ.

 

Skolas videi ir jābūt sakārtotai, un bērniem, darbiniekiem un skolotājiem jājūtas droši. Projekts ir ļoti apjomīgs, skolai būs pilnīgi jauna fasāde un jaunas durvis, būs skaisti, moderni, mūsdienīgi radiatori. Paralēli remontējam un mūsdienu prasībām pielāgojam klases. Pa vasaru esam sagādājuši arī jaunu datortehniku. Tāpat, notiek remontdarbi skolas ēdnīcā – tā būs moderna, un bērniem būs prieks tur atrasties”.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 965935,10. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 57,20% no attiecināmajām izmaksām, vai EUR 552514,88. Domes līdzfinansējums ir 42,80% no Attiecināmajām izmaksām vai EUR 413420,22. Darbus veic SIA „YIT Celtniecība”.

 

“Es pēdējā laikā bieži atceros 92. gadu, kad es atnācu uz skolu. Man atmiņā ir, kā skola toreiz izskatījās – zaļas krāsotas sienas, logi ar caurumiem, pa kuriem ziemā svilpo vējš. Pamazām sākām remontus, nomainījām logus, jumtu, bet tā kā mēs dzīvojam 21.gadsimtā, ir jāiet laikam līdzi. Prioritāte mums ir bērni un prieks, ka rudenī mēs ieiesim ļoti skaistā, sakārtotā skolā. Līdz ar šiem darbiem, pilsētā atkal būs sakārtots viens nozīmīgs stūrītis, ar ko varēsim lepoties”, priecājas Možārova.

 

Informāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.