22.03.2012
Valkas pilsētā tiks uzstādīts ekonomisks ielu apgaismojums

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu. Projekta realizācijas  laiks ir no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 30.jūnijam.

 

Projekta ietvaros paredzēta jauna ielu apgaismojuma izbūve Valkas pilsētā, nomainot vecās un neekonomiskās dzīvsudraba un kvēlspuldzes, kā arī nātrija spuldzes pret ekonomiskajām LED 109W spuldzēm (kopskaitā tiks nomainītas 274 spuldzes). Bez tam projektā paredzēts ierīkot automātikas aizsardzību katram gaismeklim, kā arī izbūvēt 10 m garus pievadus no katra gaismekļa līdz automātikas aizsardzībai.

 

Iepriekšminētā projekta aktivitātes aptvers lielu Valkas pilsētas daļu – Raiņa, Semināra, Rīgas, Latgales, Gaujas, Miera, Cimzes, Sēru, Kūru, Ausekļa, F.Roziņa, Beverīnas, Tirgus, Varoņu ielas, Ausekļa 6 un Ausekļa 8 māju pagalmus, kā arī Ausekļa – Rūjienas – F.Roziņa dzīvojamo māju mikrorajona pagalmus.

 

Projektu īsteno Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ietvaros. Kopējais projekta budžets 206 362 LVL, no kura KPFI finansējums ir 138 875 LVL. Valkas novada domes līdzfinansējums veido 67 480 LVL.

 

Papildus informācija

Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis, 64722236

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.