07.01.2013
Valkas pilsētā izbūvēti centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīkli


SIA „Valkas Namsaimnieks” 2012. gada 28. novembrī nodeva ekspluatācijā jaunizbūvētos siltumapgādes siltumtīklus Valkas pilsētā, tādējādi, nodrošinot centralizētu siltumapgādi Raiņa ielas, Stendera ielas un Rūjienas ielas mikrorajoniem no SIA „Enefit Power & Heat Valka” koģenerācijas stacijas. Būvdarbi veikti saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa līgumu Nr. L-PCS-12-0027 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” projekta „Siltumtīklu savienojumu izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.

 

Projekta ietvaros tika izbūvēts siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām, siltumtīklu savienoja atzars uz Valkas pamatskolu un siltumtīklu savienojuma atzars uz Rūjienas ielas Nr. 3 ēku kompleksu (VID administratīvā ēka, SIA „Vidzemes slimnīca” un Valkas novada pašvaldības ēkas un būves). Kopējais izbūvētais siltumtīklu garums sastāda apmēram 3024 m.

 

Būvdarbus veica Konsorcijs HW (SIA „Halle B” un SIA „Wesemann”) un kopējās būvdarbu izmaksas sastādīja 505 822,13 LVL (bez PVN 21%). Būvdarbu būvuzraudzību nodrošināja SIA „Inspecta Latvia” par summu 9690,00 LVL (bez PVN 21 %) un autoruzraudzību SIA „BEK – KONSULT” par summu 5288,25 LVL (bez PVN 21%).

 

Projekts tika īstenots LIAA administrētās aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas ir 462 954,86 LVL no kurām Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 180 552,39 LVL jeb 39%.  

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa Valkas novada dome

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Tālr.: 64722250

Mob. tālr.: 2641419

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.