26.02.2021
Autobraucēju ievērībai: Valkas pilsētas apvedceļa rajonā konstatēti bojāti kanalizācijas aku vāki

2011. gada 8. februārī starp Valkas novada domi un ceļu būves firmu SIA “Binders” tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu objektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta”. Saskaņā ar šo līgumu SIA “Binders” veica būvdarbus, kas sadalīti divās kārtās: 1.”Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Valkā, apvedceļa rajonā” un 2.”Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Valkas pilsētā”.

 

2011. gada 15.septembrī būvdarbi  tika pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Saskaņā ar līgumu, veikto būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 120 mēneši jeb 10 gadi no būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža.

 

Valkas novada dome garantijas laikā ir konstatējusi defektus Valkas pilsētas Zemgales, Burtnieku un Parka ielās, kur ir bojāti kanalizācijas aku vāki un deformējies asfalta segums.  

 

Pašvaldība ir sazinājusies ar būvdarbu veicēju, kas ieradīsies objektā un kopā ar pašvaldības darbiniekiem sastādīs Defektu aktu par konstatētajiem bojājumiem un citiem trūkumiem līdz š.g. 31. martam.

 

Pēc akta sastādīšanas, defektus būvnieki novērsīs par saviem līdzekļiem, objekta garantijas ietvaros. Pašvaldības budžeta līdzekļi nepilnību novēršanai netiks izlietoti.

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.