23.04.2013
Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

28.03.2013. noslēgts apbūvēta zemesgabala Tālavas ielā 70, Valkā, Valkas novadā (kadastra Nr.9401 007 0117), nomaksas pirkuma līgums (pirkuma cena 35109 Ls). Pircējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas meliorācija”.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.