13.09.2012
Valsts prezidents pasniedz Vijciema pagastam ģerboni

6.septembrī Rīgas pilī norisinājās kārtējie, jau ceturtie  „Pašvaldību ģerboņu svētki”. Šo tradīciju, kuras laikā notiek novadu un pagastu ģerboņu svinīgā pasniegšana, Valsts prezidents Andris Bērziņš iedibināja pagājušā gada 25.oktobrī. Šoreiz ģerboņi tika pasniegti Aglonas, Babītes, Durbes, Lubānas, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres, Ropažu, Salas un Tērvetes novadiem, kā arī Vijciema pagastam.

Ģerboņa saņemšanā piedalījās Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Kalniņa, tautas nama vadītāja Vita Bērziņa un komunālās saimniecības speciālists Felikss Bošs. Pēc nelielas pagasta prezentācijas, vijciemiete Rasa Kasarosa nodziedāja tautas dziesmu „Kam tie kalni, kam tās lejas” (muzikālā pavadījuma veidošanā piedalījās V.Bērziņa). Valsts prezidentam ciemakukulī vijciemieši aizveda Anitas un Jāņa Lotiņu audzētās mellenes.

Vijciema pagasta ģerbonī ir apvienots viss, kas ir īpašs tikai šai vietai un pēc kā var atpazīt pagastu. Ģerboņa pamatnē attēlotās sudrabotās zvīņas ataino Vijciema baznīcas zvīņveida koka dēlīšu apšuvumu. Ģerboņa augšdaļā uz sudrabotā fona attēlotie brūnie čiekuri ataino Vijciema Čiekurkalti. Ģerboņa vidusdaļā attēlotā zilā josla simbolizē Vijas upi, kas līkumo un vijas cauri pagasta teritorijai.

Jau ziņots, ka 2011.gada 30.jūnijā Valkas novada domes deputāti apstiprināja ideju konkursa „Par Kārķu un Vijciema pagastu ģerboņu skiču izveidi” nolikumu. Konkursam tika iesniegtas 6 ideju skices, kas tika nodotas vērtēšanai un balsošanai Vijciema pagasta iedzīvotājiem un pagasta Gerboņa vērtēšanas komisijai. Vērtēšanas komisija nolēma, ka 3 iesniegtie darbi neatbilst konkursa nolikumam. Apkopojot rezultātus, ar lielāko punktu skaitu, par labāko tika noteikta vijciemieša Mārtiņa Vītola veidotā ģerboņa skice. 2011.gada 27.oktobrī Valkas novada domes deputāti izvērtēja un apstiprināja iesniegto ģerboņa skici un nolēma to virzīt tālāk apstiprināšanai Kultūras ministrijas Heraldikas komisijā.

Valsts prezidents pasniedz Vijciema pagastam ģerboni
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.