18.01.2012
Var saņemt elektrības norēķinu kartes

No 2012.gada janvāra līdz 2013.gada 31.martam tiek realizēta jaunā Elektrības norēķinu karšu dāvinājuma kampaņa. Jaunās Elektrības norēķinu karte ļaus klientiem norēķināties par elektroenerģiju 53.70 LVL apmērā. Elektrības norēķinu kartes var saņemt Sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D pie dienesta vadītājas N.Dubrovskas un pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem.   Elektrības norēķinu kartes var saņemt tikai sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:

  1. Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas 2 kartes);
  2. Ģimenes ar bērniem – invalīdiem;
  3. Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem;
  4. Daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam).

  Dodoties uz Sociālo dienestu līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase) un dokumenti, kas apliecina atbilstību mērķa grupai, kā arī ir jāzina Elektroenerģijas piegādes līguma numurs, uz kuru vēlaties attiecināt dāvinājumu.   Ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, tad sociālajā dienestā ir informācija par Jūsu ģimeni. Ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad jāuzrāda dokuments- apliecība, kas apliecinātu bērnam piešķirto invaliditāti; Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem, tad jāuzrāda dokuments – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu Jums aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības. Ja esat daudzbērnu ģimene, tad jāuzrāda nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.   Dāvinājuma kampaņas ietvaros viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu elektrības norēķinu karti, jo elektroenerģijas patēriņš tiek veikts mājsaimniecībā.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.