18.09.2015
Varēs pieteikties studējošā stipendijai novadā atbalstāmās studiju programmās

Šodien Valkas novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par 2015./2016.akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.

“Tā kā ir mainījies pedagogu sastāvs, Valkā ir nepieciešams angļu valodas skolotājs, un speciālās izglītības skolotājs”, informēja Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks. “Pedagogi nepieciešami arī mūzikas skolā. Ļoti nepieciešams ir igauņu valodas speciālists, kā arī futbola treneris”.

Tāpat, lai nodrošinātu būvvaldes efektīvu darbu, ir nepieciešams kvalificēts arhitekts.

Šodien domes sēdē deputāti nolēma, ka 2015./2016.akadēmiskajā gadā atbalstāmās studiju programmas būs:

  • mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs, akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle;
  • angļu valodas skolotājs;
  • igauņu valodas speciālists (skolotājs, tulks)
  • speciālās izglītības skolotājs;
  • pirmsskolas skolotājs;
  • sākumskolas skolotājs;
  • futbola treneris;

Valkas novadā deklarētie jaunieši stipendijai varēs pieteikties oktobrī, komisija izvērtēs pieteikumus līdz decembrim. Stipendiju jaunietis varēs saņemt no nākamā gada janvāra 10 mēnešus gadā. Stipendijai pieteikties varēs arī tie jaunieši, kuri jau studē.

Kopš 2012.gada stipendijas ir piešķirtas 10 jauniešiem. Iepriekš ir atbalstītas studiju programmas – logopēdija, pirmsskolas un sākumskolas skolotājs, sociālais pedagogs,  volejbola treneris, vieglatlētikas treneris, florbola treneris un sporta skolotājs, arī ķīmijas un bioloģijas skolotājs. Valkas ģimnāzijā 2014.gadā darbu uzsāka ķīmijas un bioloģijas skolotājs, taču novadā darbs atradīsies arī jaunam skolotājam.

Pašvaldība 2015./2016. akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas nosaka, saskaņā ar noteikumiem „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”

Lai saņemtu novada stipendiju, studējošais apņemas pēc studiju beigšanas nostrādāt pašvaldībā tik gadus, cik saņēma stipendiju. Stipendijas lielums ir 25% – 35% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. Stipendiju maksā ne vairāk kā 10 mēnešus akadēmiskajā mācību gadā.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.