28.09.2012
Vēl viens sociālais projekts Valkas novada iedzīvotājiem

Valkas novada Sociālais dienests ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”. Projektā darbojas arī citas Vidzemes reģiona pašvaldības – Cēsu, Mazsalacas, Smiltenes, Jaunpiebalgas un Beverīnas novadi, kā arī Valmieras pilsēta.

 

Viena no projekta aktivitātēm paredz atbalsta grupu veidošanu pašvaldībā dažādām iedzīvotāju mērķa grupām. Jūnijā Valkā noslēdzās atbalsta grupas nodarbības personām ar atkarībām. 11.septembrī tika uzsāktas nodarbības divām mērķa grupām – personām ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti un māmiņām no nepilnām un daudzbērnu ģimenēm. Nodarbības vada psiholoģe Liene Sloka no Cēsu Resursu centra un Valkas novada sociālie darbinieki. Katru mēnesi notiks divas nodarbības katrai grupai. Nodarbības notiek otrdienās, plkst.11.00 – personām ar funkcionāliem traucējumiem, bet plkst.14.00 – māmiņām. Nodarbībām var pieteikties personīgi Sociālajā dienestā vai zvanot pa tālr.28687297 sociālai darbiniecei Lilijai Līviņai. Nodarbības notiek Sociālā dienesta telpās, Valkā, Rūjienas ielā 3D.

 

Projekta otra aktivitāte paredz apmācīt projektā iesaistītos speciālistus un līdz 2013.gada 31.oktobrim organizēt kopumā 18 izglītojošus seminārus.

 

Vēl Sociālais dienests informē, ka ir izveidota e–vide interaktīvo konsultāciju sniegšanai Vidzemes reģiona pašvaldību iedzīvotājiem, sociālo pakalpojumu klientiem un sociālā darba speciālistiem www.resursucentrs.lv. Aicinām apmeklēt www.resursucentrs.lv un izmantot iespēju saņemt atbildi 24 h laikā par Vidzemes reģiona pašvaldībās pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, piemērotāko atbalsta veidu un citiem, ar sociālo pakalpojumu sniegšanu un  saņemšanu saistītajiem jautājumiem. Atbildes sniegs Vidzemes reģiona mobilā sociālo pakalpojumu Resursu centra sociālais darbinieks, psihologs vai jurists darba dienās vienas diennakts laikā (brīvdienās un svētku dienās – līdz 4 diennaktīm).

 

Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs

Identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147

 

Papildus informācija

Sociālā darbiniece Lilija Līviņa, 64725940

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.