04.07.2012
Vērtē sakoptākās dzīves un darba vietas

Konkursam „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2012” izvirzītos pretendentus žūrijas komisija vērtēs:
•    4.jūlijā – Valkas pilsētā un Valkas pagastā
•    5.jūlijā – Vijciema pagastā un Zvārtavas pagastā
•    6.jūlijā – Ērģemes pagastā un Kārķu pagastā

N O L I K U M S

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.