23.03.2015
Vidzemes Augstskola kopā ar Valkas pašvaldību veidos starptautisku studiju centru

Šodien Valkas novada domē pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar Vidzemes Augstskolas rektoru Gati Krūmiņu. Vienošanās paredz veidot starptautisku studiju centru, izmantojot Valkas pašvaldības iestrādes un projektus, kas izstrādāti sadarbībā ar Latvijas-Igaunijas institūtu.  Tas paredz sadarbību arī citos virzienos, iesaistoties ES struktūrfondu, Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības un citu projektu īstenošanā.

“Ļoti sarežģītā starptautiskā situācija rāda, ka ideja par starptautisko studiju centru, kur būtu īpašas programmas Austrumu partnerības valstīm, kas ļautu iegūt izglītību – eiropeisku un uz demokrātiskām vērtībām balstītu šo valstu jauniešiem ir vēl aktuālāka nekā tad, kad šī ideja par studiju centru dzima”, stāsta Vents Armands Krauklis. “Tas arī būtu efektīgākais veids, kā izlietot naudu, ko mēs dodam dažādām palīdzībām, jo kas gan var būt labāks nekā izglītoti cilvēki, kuri saprot un zina, kā darbojas valstis un kas ir tās vērtības, uz kurām balstīta Rietumu demokrātija”.

Studiju centrs, kurā tiks iesaistīti ViA mācībspēki, uzsvaru liks uz ārvalstu studentu piesaistīšanu, kā arī nodrošinās iedzīvotāju un novada attīstības vajadzībām atbilstošas apmācības, kursus, konsultācijas un metodisku palīdzību informācijas tehnoloģiju, uzņēmējdarbības atbalsta, vadības, mūžizglītības, tūristu piesaistes jomās. Arī augstskolas studenti tiks iesaistīti pētījumos, kas saistīti ar vietējās uzņēmējdarbības un biznesa vides novērtēšanu.

„Līgums ir vēl viens apliecinājums, ka Vidzemes Augstskola kā savu darbības lauku redz visu Vidzemi, ne tikai Valmieru, tādējādi veicinot reģiona attīstību,” izteicās ViA rektors Gatis Krūmiņš.

Vents Armands Krauklis uzsver, ka Vidzemes augstskola ir loģiskākais partneris studiju centra izveidošanai. “Tas, protams, neizslēdz iespēju arī sadarboties ar citām augstākajām mācību iestādēm, jo paralēli tas dotu arī papildus iespējas Vidzemes augstskolas studentiem un ļautu Vidzemes augstskolai kļūt par nozīmīgāko spēlētāju ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā augstākās izglītības jomā”.

Informāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.