11.07.2017
Vidzemes energopārvaldnieki viesojas Liepājas pilsētas pašvaldībā

Jūnija beigās Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību par energopārvaldību atbildīgie speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi, lai iepazītos ar Liepājas pilsētas pašvaldības pieredzi energopārvaldības sistēmas ISO 50001 ieviešanā, t.sk. par energopārvaldības plāna izstrādi un ieviešanas gaitu, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti. Tika iepazīta Liepājas pilsētas pašvaldības pieeja un uzkrātās zināšanas par daudzdzīvokļu ēku renovāciju, enerģijas patēriņa uzskaiti, telpu mikroklimata nodrošināšanu un darbinieku motivācijas sistēmas izveidi.

 

Raunas novada pašvaldības izpilddirektore Linda Zūdiņa-Sivko, vērtējot projekta “PANEL2050” uzstādītos mērķus un dalību pieredzes apmaiņas braucienā: “Darbojoties, Raunā allaž esam centušies pieņemt ekonomiskus lēmumus, taču līdz šim neesam domājuši par energoefektīvu saimniekošanu, kas faktiski ir nepārdomāti iztērēti finanšu līdzekļi. Protams, esam siltinājuši ēkas, ierīkojuši ventilācijas sistēmas, taču, piemēram, no darbinieku puses nav bijusi pārliecinoša izpratne par to, kam tas īsti nepieciešams un ko tas maina. Projektā PANEL2050 iesaistījāmies, jo vispirms gribam samazināt izdevumus, un te liela interese ir arī par sabiedrības izglītošanas jautājumiem, kā lietderīgi izmantot enerģiju, samazinot patēriņu, kur tas iespējams un līdz ar to arī izdevumus.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju deva skaidru redzējumu, kā motivēt darbiniekus taupīt to, kas netiek apmaksāts no pašu kabatas. Tajā pašā laikā, vērtējot  Liepājas pilsētas pašvaldības un mūsu pašu pieredzi saistībā ar energoefektivitātes projektu ieviešanu daudzdzīvokļu namos, redzams, ka iedzīvotāji redz nepieciešamību sakārtot  savu vidi tad, kad saņemto pakalpojumu izmaksas kļūst milzīgas. Diemžēl mūsu pašvaldība piedāvā salīdzinoši lētus pakalpojumus, tādējādi nespējam motivēt iedzīvotājus savus ieradumus mainīt, sākot taupīt resursus. Šobrīd strādājam pie detalizētas tarifu aprēķinu sistēmas izveides, kas ļaus uzskaitīt un pievienot aprēķiniem līdz šim pat neuzskaitītus izdevumus, līdz ar ko var prognozēt izmaksu paaugstinājumu – varbūt tad būs pienācis brīdis, kad sabiedrība  saredzēs nepieciešamību kaut ko mainīt. Jāmācās dzīvot pārdomāti!”

 

Projekta eksperts Dr.sc.ing Dzintars Jaunzems novērtē redzēto Liepājā, sakot: “Brauciens uz Liepāju bija iespēja uzzināt un arī praktiskā veidā redzēt, kā tiek organizēta energopārvaldība pašvaldībā, kur energoefektivitātes jautājumi, ēku iekštelpu mikroklimats un saprātīga ēku ekspluatēšana ir prioritāte. Gribas atzīmēt arī to, ka energoefektivitātes paaugstināšana šeit tiek kombinēta ar atbalstu atjaunoto ēku tuvumā esošās infrastruktūras sakārtošanai, piemēram, ēku iekšpagalmi un ceļi, bērnu rotaļu laukumi.”

 

Atceļā brauciena dalībnieki piestāja Jelgavā, lai tiktos ar Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras direktori Ingu Kreicmani, kura klātesošos iepazīstināja ar biedrības centieniem paaugstināt energoefektivitāti reģionā, īstenojot ne tikai dažādus Eiropas Savienības finansētus projektus, bet arī uzturot enerģētikas datu bāzi, izstrādājot plānošanas dokumentus pašvaldībām, veicinot sadarbību un piesaistot investīcijas, un īstenojot vēl citas līdzīgas aktivitātes. Kā zināms, biedrība tika savulaik dibināta apvienojoties četrām pašvaldībām pēc Jelgavas domes iniciatīvas un, iespējams, arī Vidzemē ir laiks veidot no jauna šādu organizāciju.

 

Vienlaikus brauciena laikā ar lekciju par enerģētikas sektora līderu nozīmi uzstājās Mareks Muiste (Marek Muiste) no Tartu reģionālās enerģētikas aģentūras Igaunijā, stāstot, cik svarīgi ir aktīvi līdzdarboties un atrast īstos cilvēkus, kas ir ieinteresēti mūsdienīgu enerģijas risinājumu īstenošanā,  lai  ar tiem kopā uzlabotu energopārvaldību reģionā, t.sk. katrā no pašvaldībām.

 

Brauciena laikā turpinājās arī projektā PANEL2050 iesāktās mācību lekcijas.  Šoreiz VPR energoefektivitātes eksperts un Rīgas Tehniskās universitātes docents Dr.sc.ing Dzintars Jaunzems stāstīja par to, ko darīt ar enerģijas datiem, cik detalizēti  un kādā griezumā tie analizējami, lai šie dati sniegtu visu nepieciešamo informāciju iecerēto energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

 

 

Par projektu PANEL2050

2017. gada aprīlī Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “PANEL2050” uzsākās nodarbības Vidzemes pašvaldību energopārvaldniekiem par efektīvas energopārvaldības ieviešanu pašvaldībās. Ik mēnesi pašvaldību speciālisti nāk kopā, lai gūtu jaunas zināšanas gan par datu nozīmi, to ievākšanas un analizēšanas metodēm, gan arī, lai iepazītu jaunus tehnoloģiskos risinājumus un apzinātu dažādus finansēšanas mehānismus energoefektīvu aktivitāšu īstenošanai. Līdz ar 18 pašvaldībām mācībās piedalās arī pārstāvji no Vidzemes reģionālās slimnīcas.

 

Papildu informācija: Aija Rūse, projekta “PANEL 2050” vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, aija[punkts]ruse[uz]vidzeme[punkts]lv; mob.t. 26400288

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Anita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.