26.03.2015
Tiks meklētas iespējas projekta

25. martā Valkā tikās projekta „Via Hanseatica” bijušie un potenciālie partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, kopumā ap 16 organizācijām, lai vienotos par turpmākajām aktivitātēm projekta rezultātu uzturēšanai 2015. gadā.

 

Sanāksmi atklāja Valkas novada priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, paužot atzinību par projekta laikā paveikto, izveidojot jaunu starptautisku tūrisma maršrutu, kas dod būtisku ieguldījumu pašvaldību ekonomiskajā attīstībā. „”Via Hanseatica” ir kļuvis par konkurentu tik populārajam Via Baltica ceļam, turklāt jāatzīst, ka „Via Hanseatica” tūrisma piedāvājums ir krietni interesantāks un tūristam saistošāks,” tā Vents Armands Krauklis.

 

Sanāksmes laikā tika pārrunātas ne tikai vitāli svarīgas aktivitātes tūrisma maršruta „Via Hanseatica” popularizēšanai 2015. gadā, bet arī iespējas attīstīt jaunas projektu idejas, uz kuru pamata turpināt „Via Hanseatica” maršruta attīstību, veicinot tā starptautisko atpazīstamību. Tāpēc sanāksmē piedalījās arī potenciālie projekta partneri, kas jau šobrīd ir pauduši ticību starptautiskā maršruta ietekmei uz reģiona attīstību un ir gatavi iesaistīties „Via Hanseatica” tīklojumā, veidojot jaunas sadarbības formas, sekmējot savu tūrisma uzņēmēju kapacitāti un zināšanas, kā arī veicinot konkrētās pašvaldības ekonomisko izaugsmi, kuru spēcinātu ienākošais tūrisms. Kā zināms, „Via Hanseatica” dalībnieku loks nav slēgts, maršruts ir atvērts jaunu dalībnieku uzņemšanai.

 

Lai lemtu par kopīgu maršruta attīstību, tiks izveidota „Via Hanseatica” valde, kuras locekļi regulāri tiksies, lai pieņemtu lēmumus par tūrisma maršruta attīstības virzienu. Tāpat katrā valstī ir izvirzīti koordinatori, kuru atbildībā būs 2015. gadā aktivitāšu īstenošana, lai līdz laikam, kad tiks atrastas jaunas finansiāla atbalsta iespējas, līdz šim paveiktais netiktu laists zudībā un tūristi regulāri tiktu informēti par atpūtas iespējām maršrutā, stiprinot „Via Hanseatica” zīmolu.

 

2015. gada laikā paredzēts mērķtiecīgi strādāt ar tūroperatoriem un tūrisma aģentūrām, rosinot izmantot tās priekšrocības un iespējas, ko piedāvā „Via Hanseatica” tūrisma maršruts. Vienlaikus, aktīvi tiek sekots līdzi ES pārrobežu programmu piedāvātajām iespējām – Vidzemes plānošanas reģions šobrīd ir galvenais iniciators jaunu projektu pieteikumu veidošanā, cerot gūt Eiropas Savienības atbalstu, lai turpinātu attīstīt „Via Hanseatica” tūrisma maršrutu, kura potenciālu līdz šim saredzējuši jau daudzi tūrisma nozares profesionāļi.

 

 

Par projektu “Via Hanseatica”

Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” tiek īstenots no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim. Kopskaitā projektā darbojas 18 partneri un vairāk kā 20 asociēti partneri – pašvaldības, dažādas nevalstiskās un tūrisma organizācijas no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Kopējais projekta budžets ir 1 803 966 eiro, no kuriem 90% jeb 1 623 569,66 eiro līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.