17.05.2012
Vilcienu satiksmes Tallina – Tartu – Rīga un Tallina – Sanktpēterburga atvēršanas ienesīguma (izdevīguma) analīze

Analīzi veica AS Positium LBS. Analīzes īss kopsavilkums

„Vilcienu satiksmes Tallina – Tartu – Rīga un Tallina – Sanktpēterburga atvēršanas ienesīguma (izdevīguma) analīze” tika veikta pēc Ekonomikas un Sakaru ministrijas pasūtījuma. 2012.gada sākumā Igaunijā bija tikai viena starptautiska dzelzceļa līnija Tallina – Maskava, taču tuvākajā reģionā ir vēl divi citi nozīmīgi centri – Rīga un Sanktpēterburga, kur pieprasījums šajos virzienos būtu pietiekams dzelzceļa maršrutu atvēršanai ar lielākajiem Igaunijas centriem.

Darba gaitā, izmantojot pasažieru skaitīšanu, mobilo pozicionēšanu, robežas statistiku un citus pieejamos avotus, tika vērtēts esošais pieprasījums pēc satiksmes starp pilsētām, tika prognozētas pieprasījuma izmaiņas līdz 2030.gadam un tika sastādīts pieprasījumam atbilstošs kustību saraksts. Pie tam tika ņemts vērā gan infrastruktūras pašreizējais stāvoklis, gan arī plānoto investīciju ietekme ātrumu palielināšanai infrastruktūrā, iespējamo sastāvu modeļi un vilcienu sastāvu alternatīvas un no tā atkarīgi kustību grafiki. Izdevīguma analīzes periods ir 2015.– 2030.gads, diskonta likme 5% un visas summas tika izteiktas 2011.gada nemainīgajās cenās. Izdevīguma analīzes rezultātā izdarītie secinājumi:

1.    „Jauna un moderna” sastāva izmantošana caurmērā ir izdevīgāka nekā „vecā un pārbaudītā”  sastāva izmantošana. „Jaunā un modernā” sastāva pirkuma cena tika rēķināta 10,5 miljoni € par sastāvu, kurā ir 220 pasažieru sēdvietas un restorāna vagons.
2.    Vilciena satiksme maršrutā Tallina – Tartu – Rīga, kurai dienā paredzēti 3 atiešanas laiki no Tallinas un 3 – no Rīgas, un ir pieturas Tallinā, Tapa, Tartu un Rīgā, pie nosacījuma, ka visa vilciena infrastruktūra ir rekonstruēta tādā līmenī, kas pieļauj pasažieru vilciena ātrumu līdz 120 km/h Igaunijā un Latvijā, un tiek izmantoti „jaunā un modernā” tipa vilcienu sastāvi, bija neizdevīgs gan finansiālā, gan arī sociāli ekonomiskajā aspektā (FNPV=-26,6 miljoni €, ENPV=-10,2 miljoni €). 16 gadu laikā šajā maršrutā brauktu 4,7 miljoni pasažieru. Maršruts būtu finansiāli izdevīgs tad, ja pasažieru skaits katru gadu vai biļešu cena būtu vismaz par 42% lielāka, vai pārvadājumu izmaksas bez vilciena amortizācijas būtu vismaz par 40% zemākas (t.n. <3,59 €/vilciens-km) nekā šajā analīzē aprēķināts. Maršruts nebūtu izdevīgs arī tad, ja operators iegūtu visus vilcienus bez maksas. Gadījumā, ja valsts vēlas atvērt šo maršrutu, būtu jārēķinās ar dotāciju 2,4 milj. € gadā (pēc 2011.gada cenām) ar priekšnoteikumu, ka operators 15 gadu ienesīguma laiku uzskata par saprātīgu. Šāda dotācija segtu arī operatora investīcijas sastāva iegādei.
3.    Vilciena satiksme maršrutā Tallina – Sanktpēterburga, kurai dienā paredzēti 2 atiešanas laiki no Tallinas un 2 – no Sanktpēterburgas, un pieturas Tallinā, Tapa, Jõhvi, Narva, Ivangordā, Kingisepā, Gačinā un Sanktpēterburgā, ar nosacījumu, ka visa dzelzceļa infrastruktūra ir rekonstruēta tādā līmenī, kas pieļauj pasažieru vilciena ātrumu līdz 120 km/h Igaunijā un Krievijā, un tiek izmantoti „jaunā un modernā” tipa vilcienu sastāvi, bija finansiāli un sociāli ekonomiski izdevīgs (FNPV=8,6 miljoni €, FIRR=8,2%, ENPV=42,9 miljoni €, EIRR=19,2%). 16 gadu laikā šajā maršrutā brauktu 3,6 miljoni pasažieru. Maršruts būtu finansiāli izdevīgs arī, ja tiktu izmantoti „vecie un pārbaudītie” vilcienu sastāvi. Maršruts, izmantojot „jaunā un modernā” tipa vilcienu sastāvus, būtu izdevīgs vēl arī tad, ja pasažieru skaits katru gadu vai biļešu cena būtu līdz pat 11% zemāki, vai pārvadājumu izmaksas bez vilciena amortizācijas būtu ne vairāk kā 20% augstākas  (t.n. ne vairāk kā 7,81 €/vilciens-km) nekā šajā analīzē aprēķināts vai viens vilciena sastāvs maksātu ne vairāk kā 14,4 milj. €.

Izdevīguma analīzes sagatavotāji iesaka papildus ieguldīt Tallinas – Narvas dzelzceļa stāvokļa uzlabošanai, lai tas spētu nodrošināt pasažieru vilcienu kustību ar ātrumu 120 km/h maksimālā apmērā (t.n. jālikvidē starpposmi, kuros ātruma ierobežojums ir samazināts, braucot cauri stacijām – pieturas vietām), atrast iespējas robežšķērsošanas paātrināšanai, kā arī iedrošināt privātos uzņēmējus atvērt dzelzceļa satiksmi starp Tallinu un Sanktpēterburgu. Rīgas virziena attīstīšanai vajadzētu apsvērt sadarbību ar Latviju un Krieviju un papildus izpētīt Rīga – Tartu – Tapa – Sanktpēterburga dzelzceļa koridora potenciālu un iespēju ar dzelzceļa maršrutu Tallina – Tartu – Rīga apkalpot arī valsts iekšējo pieprasījumu (vispirms starp Tallinu un Tartu). Konkurētspējīgo dzelzceļa maršrutu Tallina – Tartu – Rīga un ar pārsēšanos Rīga – Tartu – Tapa – Sanktpēterburga atvēršanai nepieciešama dzelzceļa infrastruktūras rekonstruēšana un pasažieru vilcienu maksimālā braukšanas ātruma palielināšana vismaz līdz 120 km/h visā Tapa – Rīga posmā (nepieciešamība pēc rekonstruēšanas darbiem vispirms ir Latvijas dzelzceļa posmos).

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.