16.04.2012
Vislatvijas Lielā Talka

Vislatvijas Lielā Talka

2012. gada 16. aprīlis. Kategorijās Novada domes paziņojumi - 3 komentāri Drukāt rakstu
 
liela talka 2012

Aprīlis ir mēnesis, kad, ziemai aizejot, sakopjam savu apkārtni. Arī šogad turpināsim labo tradīciju – piedalīsimies Vislatvijas Lielajā Talkā, kas notiks sestdien 21.aprīlī no plkst.9.00. Šī talka ir kļuvusi par lielisku pasākumu – ne tikai padarot sakoptāku vidi, bet arī vienojot cilvēkus kopīgai idejai, labākai un tīrākai nākotnei. Talkas ideju atbalsta arī Valkas novada dome un aicina ikvienu, kuram rūp sakopta vide, atbalstīt talkošanu un piedalīties Lielajā Talkā.

Ir apzinātas vietas, kas Lielās Talkas ietvaros tiks sakoptas Valkas pilsētā: Putras kalns – robežmala; vecais dzelzceļš – Lugažu stacija, Valkas stacija; gaisa tilts, Raiņa ielā; dzelzceļa līnija, posmā Rīgas iela – Raiņa iela; pazemes angāru teritorija; Stendera ielas dīķa apkārtne. Katru gadu Vislatvijas Lielajā Talkā akcents tiek likts uz kādu galveno objektu. Šogad tas būs upju un ūdens tilpņu sakopšana. Mēs to esam darījām arī līdz šim, bet šogad šīm vietām pievērsīsim īpašu uzmanību. Tāpēc kā talkošanas vietas ir noteikta arī Zāģezera krastmala; Varžupītes krasts – robežmala un upes gultne (no Gaujas ielas līdz Sēru ielai, no Sēru ielas līdz Semināra ielai un no Semināra ielas līdz Rīgas ielai); Pedeles upes krasts, gar Strautu ielu un no Sēlijas ielas līdz Ausekļa ielai.

Līdzīgi kā citus gadus, pašvaldības galvenais uzdevums ir organizēt talku un gādāt par talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos. Lielās talkas organizatori ir sarūpējuši maisus atkritumu savākšanai, ko varēs saņemt pašvaldībā vai talkas dienā talkošanas vietās.

Lai darbi talkas vietās ritētu raiti un kopīgiem spēkiem padarītu vairāk, kā atbildīgie par talkas norisi ir noteikti pagastu pārvaldnieki: Jānis Krams – Ērģemes pagastā, Aivars Cekuls – Kārķu pagastā, Jānis Lapsa – Valkas pagastā, Mārīte Kalniņa – Vijciema pagastā un Raitis Priede – Zvārtavas pagastā. Savukārt Valkas pilsētā darbus koordinēs Inese Vehi, Vija Iļda un Eduards Ivļevs. Pašvaldība talkas dalībniekus nodrošinās ar darba cimdiem, siltu tēju un pīrādziņiem. Talkas dienā atbildīgie un koordinators būs sasniedzami uz mobilajiem telefoniem, lai iedzīvotājus informētu par talkas norisi, maisu sadali un savākšanu.

Lai talkošana norisinātos bez problēmām, izvēlēsimies talkai piemērotu apģērbu. Kājās vilksim gumijas zābakus vai citus slēgtus apavus, jo vācot atkritumus, var būt stikli vai kādi citi asi priekšmeti. Būsim uzmanīgi, ieraugot un savācot dažādus bīstamus atkritumus. Ja talkā piedalās bērni, īpašu izmanību pievērsīsim tam, lai viņi strādātu piemērotā apģērbā un ar cimdiem rokās. Padarīsim tīrāku, skaistāku un zaļāku kādu vietu savā pašvaldībā! Tā kā darba roku nekad nav par daudz, nāksim paši un aicināsim līdzi savus kolēģus, draugus un bērnus!

Papildus informācija
Valkas novada Lielās Talkas koordinators  Guntis Bašķis, 64707620

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.