17.10.2016
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (19.10.2016.)

Zemes komisija sēde (19.10.2016.)sēde sasaukta 2016.gada 19.oktobrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā. 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

1. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Gailenes” sadalīšanu;

2. Par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu datu atbilstību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabaliem Valkas novadā;

3. Par adrešu Valkā, Tālavas iela 26A un Tālavas iela 21 likvidēšanu;

4. Par nomas līguma noslēgšanu ar ēku īpašuma īpašnieku par zemes gabalu Valkā, Rūjienas iela 4A;

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Egļukalni”, sadalīšanai;

6. Par nekustamā īpašuma „Sudrabkalni”, Ērģemes pagastā sadalīšanu;

7. Par nekustamā īpašuma “Bāliņi”, Kārķu pagastā sadalīšanu;

8. Par darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „Bāci” zemes vienības sadalīšanai;

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Lejasbozēni”, sadalīšanai;

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Ziediņi”, sadalīšanai;

11. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā “Dārziņi”;

12. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Valkā, Rūjienas iela 34;

13. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā “Dārziņi”.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.