24.07.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (27.07.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 27.jūlijā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam Valkas novada Valkas pilsētā;

2.Par zemes vienību Valkā, “Ķieģeļceplis 2” un “Ķieģeļceplis” apvienošanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu;

3.Par zemes vienību Valkā, Strautu iela 11A un Strautu iela 11B apvienošanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu;

4.Par grozījumiem gada 8.jūnija Valkas novada domes Zemes komisijas sēdes lēmumā (protokols Nr.6.,5.§);

5.Par adrešu sakārtošanu Valkas novada teritorijā atbilstoši Adresācijas noteikumu 14.punkta prasībām;

6.Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, „Sudrabkalni”, zemes vienības sadalīšanu;

7.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 76”, nomu;

8.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Valkas pagastā, “Bekas 1”;

9.Par nomas līguma noslēgšanu uz daļu no zemes gabalu Valkā, Tālavas iela 43, mazdārziņa vajadzībām;

10.Z/s “Ķiršlejas” iesnieguma izskatīšana par zemes gabala daļas Valkā, Meža iela 4 nomu, uzņēmējdarbības attīstībai;

11.Lapiņa iesnieguma izskatīšana par zemes gabala daļas Valkā, Celtnieks 501 nomu;

12.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valkā, Rīgas iela 84;

13.Lapiņa iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu Valkas pagastā, “Vēžukrogs” nomu.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.