06.10.2015
Zināma Valkas novadpētniecības muzeja izsludinātā metu konkursa uzvarētāja

Augusta sākumā Valkas novada dome izsludināja metu konkursu “Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” mākslinieciskā koncepcija”. Konkursu muzejs rīkoja ar mērķi iegūt iespējami labāku muzeoloģiski un mākslinieciski augstvērtīgu dizaina risinājumu jau minētajai ekspozīcijai.

 

Valkas pašvaldības izveidotā žūrijas komisija oktobra sākumā izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus. Kopvērtējuma summā par atbilstošāko žūrija atzina un pirmo godalgu 300 eiro apmērā piešķīra SIA “MF7” mākslinieces Līvas Smildzeres piedāvājumam.

 

Metu konkursa uzvarētāju aicinās izstrādāt ekspozīcijas tehnisko projektu un izveidot ekspozīciju vai veikt ekspozīcijas autoruzraudzību. Valkas novadpētniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju “Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” plānots izvietot muzeja ēkas otrā stāva telpā.

 

Žūrijas komisijas locekle, Valkas mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece stāsta, ka vērtētājus ir uzrunājusi mākslinieces koncepcija, kas balstīta sajūtās. Telpā bez ekspozīcijas ievaddaļas ieplānotas trīs ekspozīcijas, kas veltītas Latviešu pagaidu nacionālās padomes nodibināšanai un darbībai, Valkai kā bēgļu kustības centram, un Latvijas armijas ģenerālim, divkārtējam Lāčplēša kara ordeņa kavalierim Pēterim Radziņam. Māksliniece tās nosaukusi par ceļa, padomes, štāba un mājas sajūtām.

 

“Laiks, ko redzam ekspozīcijā, Latvijai ir ļoti smags. Ekspozīcijā var lieliski sajust tā laikmeta noskaņas – politiku, tautas izmisumu, patriotismu, pacēlumu un māju sajūtu, kas latvietim ir īpaši būtiska”, saka M.Stabulniece.

 

Vērtēšanā žūrija ņēma vērā vairākus kritērijus - idejas oriģinalitāti un vienreizīgumu,

mākslinieciskā risinājuma emocionālo un idejisko vēstījumu, tā sasaisti ar muzeja priekšmetiem un piedāvājuma atbilstību ekspozīcijas galvenās mērķauditorijas (jauniešu) informācijas uztveres veidam.

 

Tāpat žūrija vērtēja vitrīnu, stendu, interaktīvo modeļu un citu ekspozīcijas objektu tehniskos risinājumus, to funkcionālismu, izturību un drošību, kā arī informatīvā materiāla

pasniegšanas risinājumu.

 

Kritērijos ietilpa arī tehniskā projekta, autoruzraudzības un kopējās darbu izmaksas.

 

Konkursa otro godalgu un 140 eiro žūrija piešķīra māksliniekam Ērikam Božim, bet trešo godalgu un 50 eiro Andim Blūmam un SIA „Ziemeļu ekspresis”.

 

Ar godalgotajiem pretendentu piedāvājumiem var iepazīties Valkas novada domes vestibilā, Beverīnas ielā 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.