16.07.2019
Lugažos izveido bērnu rotaļu laukumu un sakopj mājas pagalmu

 

Valkas pagasta Lugažu ciema daudzdzīvokļu nama “Druvas” pagalms kļuvis pievilcīgāks un draudzīgāks bērniem. Pagalmā uzstādīts rotaļu komplekss ar slidkalniņu, šūpolēm un dažādām kāpelēšanas iespējām. Atjaunoti esošie pagalma soliņi un celiņi – ieklāts jauns betona bruģa segums ar luminiscējošiem elementiem, kas ļauj arī krēslas laikā un pat tumsā pamanīt, kur mainās segums. 

 

Tuvākajā laikā plānots atjaunot pagalmā esošo smilšu kasti, virs tās uzbūvējot namiņu – nojumi ar tāfeli, uz kuras bērniem zīmēt, plauktus mantām u.tml. Kā arī tiks pārveidotas smilšu kastes apmales – uz tām būs nostiprināti soliņi, ko iespējams transformēt par smilšu kastes vāku.

 

Visus šos darbus iespējams veikt, pateicoties daudzdzīvokļu nama “Druvas” dzīvokļu īpašnieku biedrības “DRUVAS 1” izstrādātajam un LEADER projektu programmā apstiprinātajam projektam “Bērnu laukuma izveide Lugažu ciemā”. Ideja par šāda projekta nepieciešamību radās, jo Lugažu ciemā trūka brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas būtu piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Turklāt, Lugažu ciemam kļūstot apdzīvotākam, bērnu skaits pieaug. Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir 12 200 EUR, no kurām publiskais finansējums – 10 980 EUR, Valkas novada domes līdzfinansējums – 1098 EUR un 122 EUR biedrības “DRUVAS 1” finansējums.

 

Biedrības “DRUVAS 1” pārstāvis stāsta: “Jaunais bērnu rotaļu laukums mūsu mājas pagalmā ir atvērts visiem bērniem, bet lūdzam laukumā esošo infrastruktūru lietot saudzīgi, ievērojot “Pagalma kārtības noteikumus”. Diemžēl ir bijuši gadījumi, kad nekaunīgas uzvedības dēļ nākas jauniešus lūgt atstāt pagalmu. Atkārtota pagalma apmeklēšana pieļaujama tikai ar viņu vecākiem vai aizbildņiem, lai ar izpratni kopīgi iepazītos ar pagalma sniegtajām iespējām un tā kārtības noteikumiem. Novērtēsim citu ieguldīto darbu un baudīsim tā augļus!”

 

Kā blakus mājas iedzīvotāja varu teikt, ka priecē tas, ka bērnu laukumiņš ir pietiekami atšķirīgs no mūsu pagalmā pieejamā. Pārsteidz, ka bērniem interesē un viņi izmanto atjaunotos bruģētos celiņus kā trasi velosipēdiem un skrejriteņiem. Var redzēt, ka laukums ar savu daudzpusību pievilina arī tuvākās apkaimes bērnus, turklāt tā izveide iekrita labā laikā – vasaras brīvlaikā, līdz ar to bērni ir nodarbināti laukumā un nav satraukumu, ka tie varētu aizdoties kur citur.

 

Valkas pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Sīmane saka atzinīgus vārdus: “Priecājos par to, ka pagastā ir aktīvi cilvēki, kuri negaida tikai uz pašvaldības rīcību, bet ir gatavi iesaistīties savas tuvākās apkārtnes attīstībā, ieguldot savu laiku, darbu un pat līdzekļus.” 

 

 

Foto: Ance Andrējeva - Empele

 

Informāciju sagatavoja:

Ance Andrējeva - Empele

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.