04.11.2020
12. novembrī aicina piedalīties tiešsaistes konferencē par eko-inovāciju atbalstu Eiropā

12. novembrī interesenti no Latvijas, tostarp Vidzemes, aicināti piedalīties starptautiskā tiešsaistes konferencē “Eko-inovāciju atbalsts Eiropā” (Supporting eco-innovation across Europe). Pasākuma mērķis ir sniegt ne tikai padziļinātu izpratni par to, kāpēc ir būtiski izveidot atbalsta sistēmas, lai attīstītos sabiedrībai un videi draudzīga uzņēmējdarbība un inovācijas, bet arī, lai iepazīstinātu ar vairākiem praktiskiem atbalsta instrumentiem, kurus jau šobrīd izmanto dažādas Eiropas valstīs un kurus iespējams pielāgot pašmāju vietējai situācijai.

 

Par konferences centrālo runātāju izvēlēts Kens Vebsters (Ken Webster), IS4CE (International Society for Circular Economy) direktors, kurš sniegs savu redzējumu par aprites ekonomikas nozīmību eko-inovāciju un videi draudzīgu uzņēmumu attīstībā. K.Vebsters šobrīd strādā Zviedrijā, Linčepingas universitātē kā viespētnieks; uzskatāms par 21. gadsimta centrālo aprites ekonomikas teorijas un prakses attīstītāju, vairāku grāmatu autors; labprāt uzstājas dažādās konferencēs, semināros visā pasaulē.

 

Konference tiek organizēta, atzīmējot Interreg Europe programmas projekta SUPER noslēgumu un plašākai sabiedrībai atklājot projekta īstenošanas laikā veiktos atklājumus un rekomendācijas, lai stimulētu mazos un vidējos uzņēmumus izprast un savā ikdienā iedzīvināt ekoloģiski ilgtspējīgas inovācijas (t.s. eko-inovācijas), kas atstāj ne tikai pozitīvu ietekmi uz vidi, bet sekmē arī pašu uzņēmumu attīstību un izaugsmi.

 

Konferences darba valoda – angļu valoda. Detalizēta pasākuma programma un reģistrēšanās dalībai konferencē: https://www.interregeurope.eu/super/events/event/3887/project-final-conference/ 

 

Vidzemes plānošanas reģions projekta SUPER ietvaros izstrādāja rīcības plānu, kura mērķis bija uzlabot uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentus gan Latvijas, gan Vidzemes plānošanas reģiona līmenī, kā arī attīstīt Latvijas inovāciju eko-sistēmu, lai veicinātu eko-inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un to internacionalizāciju.

 

Par būtiskākajiem sasniegumiem Latvijā, kas daļēji vai pilnā apmērā var tikt uzskatīti par SUPER projekta ietvaros aktualizēto diskusiju rezultātiem, lasīt šeit: https://ej.uz/SUPER_rezultati_LV

 

Projekta SUPER īstenotās aktivitātes un rīcības plāns ļauj virzīties uz Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanu, kā arī sniedz būtisku ieguldījumu nākamā plānošanas perioda plānošanā.

 

Projekts “SUPER” Vidzemes plānošanas reģionā tiek īstenots ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020 atbalstu. Tā mērķis - attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru reģionos.

 

Jautājumiem: Laima Engere-Levina, SUPER projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, laima.engere@vidzeme.lv

 

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.