05.04.2016
20 NVA filiālēs darba devēji vēl var pieteikties dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina darba devēju pieteikumu pieņemšanu dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Līdz šī gada 4.aprīlim ir saņemti 269 darba devēju pieteikumi 3 485 darba vietu izveidei skolēniem vasaras brīvlaikā. Šobrīd Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija NVA filiālēs izvērtē darba devēju pieteiktās darba vietas un to atbilstību pasākuma kritērijiem. Darba devēju pieteikšanās jau ir noslēgusies astoņās NVA filiālēs – Bauskā, Jēkabpilī, Liepājā, Limbažos, Madonā, Ogrē, Siguldā un Tukumā. 

 

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru algas pusi skolēnam maksās darba devējs pats. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 370 eiro pirms nodokļu nomaksas.

 

NVA darba devējam maksās arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA dotācija darba vadītājam būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, tātad, par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

 

NVA finansēs veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, finansējuma apmērs – ne vairāk kā 28,46 eiro par viena skolēna veselības pārbaudi.   NVA apdrošinās skolēnus arī pret nelaimes gadījumiem darba vietās.  Savukārt darba devējs par nodarbināto skolēnu veiks darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.

 

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

 

Kā darba devējiem pieteikties?

1.solis Darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas atrodama mājaslapā;

2.solis Pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā izveidotas darba vietas skolēniem

3.solis NVA filiāles aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija izvērtē pieteikumu un tā atbilstību visiem pasākuma kritērijiem un informē darba devēju par pieņemto lēmumu.

 

Katrā NVA filiālē apstiprināto darba vietu saraksts pieejams NVA mājaslapā: jāizvēlas konkrētā filiāle un jāsameklē sadaļa “Izvērtējumu rezultāti”.

 

Skolēnu pieteikšanos dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam plānots uzsākt 2.maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību. Lai aizpildītu skolēna pieteikumu, būs nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Vasaras nodarbinātības pasākumā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

 

  1. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA plāno iesaistīt 4128 skolēnus, pasākuma īstenošanai plānotais finansējums ir 844 506 eiro.

 

Ar detalizētāku informāciju un skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā “Darba devējiem”, mājaslapā pieejama arī NVA filiāļu kontaktinformācija.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.