07.09.2017
8.septembrī, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - Valsts darba inspekcija

Rīt, 2017.gada 8.septembrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists. Tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.

 

Valkas novada VPVKAC telpās VDI pakalpojumu sniegšana notiek katra mēneša 2.piektdienā no plkst.9:30 līdz plkst.12:30

 

Informācijai – Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), var saņemt Valkas novada VPVKAC sekojošus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus:

  • Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID),
  • Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD),
  • Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI),
  • Lauku atbalsts dienests,
  • Lauksaimniecības datu centrs,
  • Uzņēmumu reģistrs,
  • latvija.lv

 

Izveidotajā Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

 

VID konsultatīvais tālrunis: 67120000

VZD informatīvais tālrunis: 67038800

 

VPVKAC jeb Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija:

Tālrunis: 66954878

Adrese: Rīgas iela 25, Valka

e-pasts: valka[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv

 

 

Sīkākai informācijai:

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs

 

 

Valkas novada VPVKAC darba laiks:

Pirmdiena: 8:00 – 18:00

VID klientu pieņemšanas laiks: 9:00 – 18:00

 

Otrdiena: 8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks: 9:00 – 17:00

 

Trešdiena: 8:00 – 17:00

 

Ceturtdiena: 8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks: 9:00 – 17:00

VZD klientu pieņemšanas laiks: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

 

Piektdiena: 8:00 – 16:00

VDI klientu pieņemšanas laiks katra mēneša 2.piektdienā: 9:30 – 12:30

 

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī www.latvija.lv/pakalpojumucentri

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada VPVKAC vadītāja Linda Zariņa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.