30.09.2021
Aicina piedalīties bezmaksas* vebinārā dzīvokļu īpašniekiem par mājokļa pārvaldīšanu

Valstij ir ļoti svarīgi, lai dzīvokļu īpašnieki būtu zinoši un informēti par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu savā dzīvojamā mājā. Izglītības iestāde “Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs” piedāvā ikvienam Jūsu pilsētas iedzīvotājam izglītojošu bezmaksas* vebināru “Svarīgākais, kas Jums jāzina par mājokļa pārvaldīšanu”.


Šī ir lieliska iespēja ikvienam dzīvokļu īpašniekam, māju vecākajiem, biedrībām uzzināt būtisku informāciju par mājas pārvaldīšanas jautājumiem no nozares labākajiem ekspertiem: Mājas pārvaldnieka kompetence. Vai pārvaldnieks pilda visus pienākumus attiecībā uz ēkas uzturēšanu? Sadarbība ar pārvaldnieku. Mājas apdraudējuma nepieļaujamība. Ūdens zudumi. Kas ir mājas vecākais? Plānotie un ārpuskārtas remontdarbi. Uzkrājuma veidošana. Valsts Kontroles revīzijā konstatētais par ēku drošuma jautājumiem. Šie un vēl citi svarīgi ar mājokļu pārvaldīšanu saistīti jautājumi tiks apskatīti šajā vebinārā.

 

2020. gada sākumā Valsts kontrole nāca klajā ar revīzijas ziņojumu “Ēku drošums: vai darām pietiekami”, kurā tika vērtēts, kā ēku apsaimniekotāji apseko daudzdzīvokļu ēku stāvokli, plāno darbus, aprēķina ēku uzturēšanai vajadzīgos līdzekļus un veic nepieciešamos remontdarbus. Revīzijā atklājās, ka vairāk kā 50 % māju to dzīvokļu īpašnieki nemaz nevar uzzināt par savas ēkas stāvokli, jo ikgadējās ēku pārbaudes netiek veiktas. Turklāt tika secināts, ka apsaimniekotāji bieži grēko ar ēku uzturēšanas darbu plānu un remontdarbu tāmju gatavošanu, un kopumā apsaimniekotāju vestās māju lietas ir nepilnīgas.

 

Vebinārā apskatīsim svarīgākos un dzīvokļu īpašniekiem aktuālākos jautājumus par mājas pārvaldīšanu, skatīsimies videofilmiņu, uzzināsim kā vērtēt pārvaldnieka darbu, saņemsiet atbildes uz jautājumiem.

 

Vebinārs notiek 2021. gada no plkst. 10.novembrī no plkst. 10:00-13:00  un 23.11. no plkst. 18:00-21:00. Iespējams izvēlēties sev ērtāko laiku.

Norises vieta: MS Teams platforma (tiks nosūtīta saite uz epastu).

Lektore: Tiesību zinātņu civiltiesību nozares doktorante Dace Vārna. Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanas problemātikā un parādu piedziņas jautājumos. Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriskonsulte, Biznesa augstskolas „Turība” lektore.

 

Vebināra programma:

 1.  Pārvaldnieka kompetence.
 2. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi. Kādi jaunumi gaidāmi no likumdevēja šajā rudenī/ziemā? Kas ir elektroniskā balsošana?
 3. Norēķinu kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ūdens starpība. Skaitītāju verificēšana.
 4. Darba plāns. Tāme un plānotie darbi. Svarīgākie jautājumi.
 5. Kas ir pārvaldīšanas darbības un kā tās aprēķina?
 6. Iepazīšanās ar mājas lietu un kādiem dokumentiem tur jābūt?
 7. Mājas vizuālā apskate. Cik bieži?
 8. Kopējās inženierkomunikācijas un piekļuve tām.
 9. Uzkrājuma fonda veidošana.
 10. Dzīvojamās mājas fiziskas saglabāšanas jautājumi un apdraudējuma novēršana.
 11. Ārpuskārtas remonts un darbu plānā ietveramie darbi. Praktiski piemēri.
 12. Darbu plānošana. Kā noteikt prioritātes? Balkons vai jumts?
 13. Pārbūves kārtība dzīvoklī. Saskaņojumi.
 14. Jaunā pagaidu aizsardzības regulējuma (spēkā no 20.04.2021.) piemērošana, lai piekļūtu kopīpašuma komunikācijām.
 15. Jaunais Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 01.05.2021.). Kas ir mainījies?

 

Pieteikšanās uz vebināru (norādot vārdu, uzvārdu vai organizāciju, e-pastu un tālruņa numurus) jāsūta uz e-pastu seminari@forcelex.lv vai aizpildot  pieteikuma formu semināra tīmekļvietnē: https://www.forcelex.lv/pasakumi/bezmaksas-vebinars-dzivoklu-ipasniekiem-svarigakais-kas-jums-jazina-par-majokla-parvaldisanu-575/ .

 

Reģistrācijas maksa 2 euro.

Vietu skaits ierobežots!

 

Pēc reģistrēšanās mācību kursiem tiks izrakstīts rēķins par reģistrāciju.

 

Atsaucot savu dalību vebinārā reģistrācijas maksa netiks atgriezta, bet ir iespēja pārreģistrēt dalību uz citu dalībnieku.

 

*Seminārs ir bezmaksas, bet tiek piemērota 2 EUR reģistrācijas maksa, administrācijas izmaksu segšanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Egita Andersone,

SIA "Force Lex"

Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs

Izglītības projektu vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.