04.02.2014
Amatas upes diskusijas dalībnieki secina - arī laivot ir jāmācās

Janvāra beigās Vidzemes plānošanas reģions organizēja diskusiju par Amatas upes attīstību ūdenstūrisma jomā. Projekta Riverways ietvaros rīkotās diskusijas mērķis bija identificēt problēmas un rast priekšlikumus Amatas upes kā ūdenstūrisma galamērķa konkurētspējīgai attīstībai un jaunu tūrisma produktu veidošanai. Diskusijā piedalījās pie Amatas upes esošo zemju īpašnieki, uzņēmēji, Amatas novada pašvaldības pārstāvji, novadu tūrisma informācijas centru pārstāvji, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis un vietējie laivošanas entuziasti, kas dalījās ar interesantām idejām un savu pieredzi.

 

Par Amatas upes galveno problēmu tika atzīta tās bīstamība upē sakritušo koku dēļ. Lai šo problēmu risinātu, atsaucīgi bija gan zemju īpašnieki, gan pašvaldība, izrādot gatavību kopīgiem spēkiem darboties pie upes attīrīšanas. Lai to veiksmīgi paveiktu, pašvaldība aicināja apzināt posmus, kuros sakritušie koki rada bīstamību. Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka Amata nav tā upe, ar kuru vajadzētu sākt tiem laivot gribētājiem, kuriem nav iepriekšēja pieredze. Lai droši brauktu pa Amatu, jābūt profesionālam laivotājam ar priekšzināšanām un pieredzi. Kā labs risinājums laivotāju sagatavošanai tika minētas atsevišķu uzņēmumu piedāvātās laivošanas skolas, kur ir iespēja apgūt pareizu laivošanu un drošību uz upes. Tāpat arī svarīgi pie pašas upes izvietot informāciju par galvenajiem drošības pasākumiem un iespējamiem draudiem. Lai paplašinātu upes pievilcību arī ārpus laivošanas sezonas, tika diskutēts arī par citām upes izmantošanas iespējām. Pārgājiens pa Amatas krastu no Melturu tilta līdz Veclauču tiltam tika atzīts par vienu no skaistākajiem posmiem Latvijā. Pārgājieni gar upi varētu būt pievilcīga alternatīva tiem aktīvās atpūtas piekritējiem, kuriem nepietiekamās pieredzes dēļ, laivošana pa Amatu varētu būt pārāk bīstama. Tāpat arī diskusijā izskanēja ieteikums popularizēt Amatu kā makšķerēšanai piemērotu upi. Šāda veida diskusijas par ūdenstūrisma attīstību tiek organizētas arī par citām Vidzemes upēm, noskaidrojot gan ūdenstūrismā iesaistīto pušu viedokli un redzējumu par tālāko nozares attīstību, gan arī aicinot diskusiju dalībniekus uz savstarpēju sadarbību, popularizējot ūdenstūrismu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Tās tiek organizētas, pārrunājot gan tūrisma infrastruktūru, gan apsaimniekošanas problēmas, kā arī, apzinot neizmantotos, resursus un iespējas, lai radītu jaunus tūrisma piedāvājumus, spēcinot arī iesaistīto pušu sadarbību. Līdz šim jau notikušas diskusijas par Vaidavas, Salacas un Gaujas upēm.

 

Nākamā diskusija par Abulu plānota februārī. Ar Kurzemes plānošanas reģiona vadību un 39 Latvijas un Igaunijas partneru atbalstu tapis jauns projekts „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” jeb „Riverways”. Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā. Vairāk par projektu šeit. Papildus informācija: Ineta Puriņa, Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, Mob.: 26382820, E-pasts: ineta[punkts]purina[uz]vidzeme[punkts]lv; www.vidzeme.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.